Bijzondere spelregels JO7 – Champions League

Aantal spelers
Een complete ploeg in het veld bestaat uit vier spelers en een wissel (of vijf spelers als het koud is, mits de tegenstander ook 5 spelers heeft. Echter leren wissel staan hoort er ook bij!). Gespeeld wordt zonder keeper. Wissels zijn onbeperkt toegestaan (doorwisselen). Indien de tegenpartij slechts 3 spelers heeft, hóef je daar niet aan te conformeren. Je kúnt in overleg eventueel aanpassen (bijv. wisselspeler bij tegenpartij laten meespelen)

Speeltijd
De speeltijd per wedstrijd bedraagt 1 x 20 minuten. Er zijn 2 wedstrijden per speelronde.

Spelbegin
Het spel begint met de bal in het midden van het veld en beide teams bij hun eigen doel. Na een doelpunt wordt wederom gestart in het midden van het veld. De tegenpartij moet hierbij een afstand van minimaal 5 meter in acht nemen.

Buitenspel
De buitenspelregel is niet van toepassing.

Strafschop
Slechts bij hoge uitzondering: de afstand is 8 meter (bij het nemen van een strafschop wordt het doel niet door een speler verdedigd).

Achterballen en hoekschoppen
Achterballen mogen door een speler in het veld worden gebracht door middel van een pass óf door middel van een dribbel. Hoekschoppen worden normaal genomen.

Uitbal
Als de bal over de zijlijn gaat, wordt de bal ingedribbeld. Er kan dus niet direct gescoord worden vanuit een uitbal.

Vrije schop
Bij mini-pupillen worden alle overtredingen bestraft met een directe vrije schop, waarbij de tegenstander op een minimale afstand van 5 meter staat.

Intrap
Het is niet toegestaan om direct te scoren vanuit een intrap vanaf de zijlijn of door middel van een intrap vanaf de achterlijn.

Scheidsrechter
Het toepassen van de spelregels ligt in de hand van de scheidsrechter / spelleider. De scheidsrechter / spelleider beweegt zich bij het begeleiden van 4 tegen 4 aan de zijlijn of in het veld. Hij of zij kan maar één bedoeling hebben en dat is de jongens en meisjes zoveel mogelijk laten voetballen.

Gebruik scheenbeschermers
Hoe klein ook; het gebruik van scheenbeschermers is in het belang van álle kinderen! Ook tijdens de training dienen de kinderen scheenbeschermers te dragen!

Training
Graag uw kind begeleiden tot op het trainingsveld! Alleen dan is voor de trainers een juiste overdracht mogelijk.